Ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες του νέου δικτύου οπτικών ινών, προσφάτως με την καλωδίωση και τώρα τοποθετώντας και το κουτί.