Αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 114 για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2013.