Αγαπητοί  συγχωριανοί,

Όπως σας ενημερώνουμε στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας,

ο μοναδικός δωδεκαψήφιος αριθμός απογραφής μας στο χωριό, που αντιστοιχεί στην κατοικία μας,  είναι ήδη διαθέσιμος για τον καθένα μας.

Τον ζητάτε από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Ζιαγγουβά (τηλ.  69 72 777 990) και μπαίνετε στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής Πληθυσμού στην ψηφιακή πύλη https/www.gov.gr. Καταχωρείτε τον Κωδικό Αριθμό Απογραφής, πληκτρολογείτε τον κωδικό σας του taxisnet και απαντάτε στις ερωτήσεις της Απογραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες, δηλώνοντας την ως κύρια κατοικία.

  Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.

Τους σοβαρούς λόγους που επιβάλλουν την απογραφή μας στο χωριό τους έχετε ήδη διαβάσει στην Εφημερίδα του Συλλόγου.  

Καλή επιτυχία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ