Δείτε ορισμένα πλάνα του χωριού αφ’ υψηλού, τραβηγμένα προσφάτως: