Όπως ήδη θα γνωρίζετε, σε σημείο που ανήκει μέσα στα όρια του χωριού μας και συγκεκριμένα στις «Παλιοχωραφίνες» ανακαλύφθηκε  προσφάτως η μεγαλύτερη φυτεία χασίς στα χρονικά της χώρας (σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ενημερωτικά μέσα). Ήταν κυριολεκτικά μια βόμβα μεγατόνων για τη μικρή μας κοινωνία τόσο σαν γεγονός όσο και σαν έκταση (αφού κάλυπτε 25 περίπου στρέματα σε 9 διαφορετικά σημεία).  Αυτή τη στιγμή  η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά το ζητούμενο  είναι άλλο: (όταν σε ένα απ τα πιο μικρά χωριά-από πλευράς πληθυσμού-λαμβάνουν χώρα τέτοιας έκτασης γεγονότα, είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προσώπων).