Στην κατηγορία Εφημερίδα αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 109 για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2012.