Αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 110 για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2012.