Αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 111 για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2012.