Αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 112 για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012.