Αναρτήθηκε το τελευταίο φύλλο των Ροβολιαρίτικων ΝΕΩΝ, φύλλο 113 για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2013.