Εξαιτίας κάποιων προβλημάτων τα οποία προήλθαν κυρίως λόγω των κενών ασφαλείας της παλιάς έκδοσης joomla που χρησιμοποιούσαμε για το site, κρίθηκε αναγκαίο για την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας μας να στηριχτούμε πλέον στην τελευταία έκδοση η οποία παρέχει περισσότερη ασφάλεια.