Χαιρετίζουμε την προσπάθεια σύστασης ΔΣ Ροβολιαρίτικης Νεολαίας και σαν πρώτο βήμα τη δημιουργία ιστοσελίδας neolaiarov-gr.webnode.gr