Ξεκινήσαμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε τα πιο παλιά φύλλα της εφημερίδας στην αντίστοιχη ενότητα του site. Σε πρώτη φάση θα μπουν τα φύλλα απ’ το 2005 και στη συνέχεια θα πάμε όσο πιο παλιά μπορούμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην ιστοσελίδα όλα τα φύλλα απ’ το πρώτο ως το τελευταίο.