2005: 
2006: 
2007: 
2008: 
2009: 
2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 

    
Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα παραπάνω από τον σύνδεσμο:

Archive_Rovoliaritika_NEA_v.2.zip (update 24-03-2012)

και από τον σύνδεσμο:

Archive_Rovoliaritika_NEA_v.3.rar (update 07-03-2013), 295 ΜΒ

ολόκληρο το Αρχείο της Εφημερίδας από το 2000 έως το 2012.