Το Ροβολιάρι εδώ και αρκετά χρόνια διατηρεί χώρο φιλοξενίας παλιών ειδών – εργαλειών – ιστορικών βιβλίων – εκκλησιαστικών ειδών  και λοιπών  αρχαίων αντικειμένων στο κτίριο που βρίσκεται μπροστά στην πλατεία των Αγ. Αποστόλων και που παλιότερα λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο.